24:5כ״ד:ה׳
1 א

את נערי. הַבְּכוֹרוֹת:

את נערי THE LADS — the first-born sons (Zevachim 115b; Onkelos).