Rashi on Bava Metzia 28a:3רש"י על בבא מציעא כ״ח א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 28a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
28a:3כ״ח א:ג׳

אם תימצי לומר סימנים דאורייתא - רבותא נקט דאפי' אמרינן דאורייתא אפ"ה עדים עדיפי כדמפרש ואזיל סימנין ועדים ינתן לבעל עדים:

כדשנינן - בעדים: