6:1ו׳:א׳
1 א

נקובי ראשית הגוים. לכם היו קוראים גוי המשובח שבעכו"ם:

2 ב

ובאו להם בית ישראל. הם בחרו במשפטיהם ובאו לכללם: