33:1ל״ג:א׳
1 א

אלה מסעי - כל מסעות וחניות חוזר ומונה כדי לפרש היכן היו חונים.

אלה מסעי, the Torah reviews all the journeys in order to list all the locations were they camped.