23:36כ״ג:ל״ו
1 א

עצרת - עצירת מניעת מלאכה.

עצרת, a stoppage, i.e. a day when one must refrain from work.