48:8מ״ח:ח׳
1 א

וירא ישראל - אף על פי שכתוב לפנינו ולא יוכל לראות. יש רואה דמות אדם ואין מכיר דמות פניו. וכן: לא יראני האדם. וכתיב: ראיתי את ה'.

ISRAEL SAW. Even though it is written below (v.10) that "he could not see," there are those who can see a person's image but not recognize the person's face. Similarly (Ex. 33:20), "man may not see Me [and live]," and it is written (I Kings 22:19), "I saw Adonai."