23:9כ״ג:ט׳
1 א

מערת המכפלה - כל הבקעה קרויה מכפלה כמו: ככר הירדן וכן מוכיח לפנינו: שדה עפרון אשר במכפלה.

מערת המכפלה, any depression in the surface of the earth is called מכפלה, for instance the ככר הירדן, the Jordan valley is also known as a מכפלה. (13,10) This is substantiated by the Torah describing Efron’s field as being located in מכפלה in verse 18 of our chapter.

2 ב

בכסף מלא - בכל שויו.

3 ג

בתוככם - לעיניכם ותהיו עדים.

4 ד

לאחזת קבר - שתתרצו כלכם לקבור בה מתי.