Rashbam on Genesis
1:1א׳:א׳
1 א

יבינו המשכילים כי כל דברי רבותינו ודרשותיהם כנים ואמתים. וזהו האמור במסכת שבת (דף ס"ג ע"א): הוינא בר תמני סרי שנין, ולא ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו. ועיקר ההלכות והדרשות יוצאין מייתור המקראות או משינוי הלשון, שנכתב פשוטו של מקרא בלשון שיכולין ללמוד הימנו עיקר הדרשה, כמו "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם", ודרשו חכמים: "באברהם", מאריכות הלשון, שלא היה צריך לכתוב "בְּהִבָּרְאָם". עתה אפרש פירושי הראשונים בפסוק זה, להודיע לבני אדם למה לא ראיתי לפרש כמותם. יש מפרשים: בראשונה ברא אלהים את השמים ואת הארץ. אי אפשר לומר כן, שהרי המים קדמו, כדכתיב: "וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם" (פסוק ב). ועוד, שאין כתוב כאן "בראשונה", אלא "בְּרֵאשִׁית"; דבוק הוא, כמו "וַתְּהִי רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ בָּבֶל" (בראשית י י). והמפרש כמו "תְּחִלַּת דִּבֶּר ה' בְּהוֹשֵׁעַ" (הושע א ב), כלומר: בתחלת ברוא אלהים את השמים, כלומר: בטרם ברא שמים וארץ – הָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם, נמצא שהמים נבראו תחלה, גם זה הבל, שכן לא היה לו לכתוב "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ", שמאחר שעדיין לא נבראת – לא היה לו לקרותה ארץ קודם יצירת המים, מאחר שהמים קדמו. אך זה הוא עיקר פשוטו לפי דרך המקראות, שרגיל להקדים ולפרש דבר שאין צריך בשביל דבר הנזכר לפניו במקום אחר, כדכתיב: "שֵׁם וְחָם וָיָפֶת" (בראשית ט יח), וכתיב: "וְחָם הוּא אֲבִי כְנָעַן" (שם). אלא מפני שכתוב לפניו "אָרוּר כְּנָעַן", ואילו לא פורש תחילה מי כנען, לא היינו יודעין למה קללו נח. "וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל" (בראשית לה כב). למה נכתב כאן "וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל"? והלא לא נכתב כאן שדיבר יעקב מאומה על ראובן! אלא לפי שבשעת פטירתו אמר: "פַּחַז כַּמַּיִם אַל תּוֹתַר כִּי עָלִיתָ מִשְׁכְּבֵי אָבִיךָ אָז חִלַּלְתָּ יְצוּעִי עָלָה" (בראשית מט ד), לפיכך הקדים "וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל", שלא תתמה בראותך שהוכיחו על כך בסוף ימיו. וכן בכמה מקומות. גם כל הפרשה הזאת של מלאכת ששה ימים, הקדימה משה רבינו לפרש לך מה שאמר הקב"ה בשעת מתן תורה: "זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ... כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֶת הַיָּם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי" (שמות כ, ז-י). וזהו שכתוב: "וַיְהִי בֹקֶר יוֹם הַשִּׁשִּׁי" (פסוק לא), אותו שישי שהוא גמר שישה ימים שאמר הקב"ה במתן תורה. לכך אמר להם משה לישראל, להודיעם כי דבר הקב"ה אמת: וכי אתם סבורים שהעולם הזה כל הימים בנוי כמו שאתם רואים אותו עכשיו מלא כל טוב? לא היה כן, אלא "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים" וגו', כלומר: בתחילת בריאת שמים וארץ, כלומר: בעת שנבראו כבר שמים העליונים והארץ, הן זמן מרובה הן זמן מועט, אז "וְהָאָרֶץ הָיְתָה" [וכו'] (פסוק ב).

(1) The sophisticated persons will understand that all the words of our Rabbis and their interpretations are solid and true. And this is what is said in Mas. Shabbat (63a), "I was 18 years old, and I did not know that Scripture never departs from its straightforward meaning. Essentially, the laws and interpretations derive from superfluities in Scripture or from variations in language, where the plain sense of Scripture is written in language from which one can derive the essence of the interpretation. For example [Gen. 2:4], "Such is the story of heaven and earth when they were created [b'hibar'am]," and the Sages expounded "b'Avraham" from the lengthening of the expression, since there was no need to write "b'hibar'am." And now I will explain the interpretations of the early scholars on this verse, to make clear to people why I did not see fit to interpret as they did.

2 ב

Some interpret, "In the beginning [barishonah] God created the heavens and the earth." One cannot say this, because the water came first, as it is written (v.2), "a wind from God sweeping over the water." Furthermore, it is not written "barishonah" but rather "b'reishit," in the construct state, as in (Gen. 10:10), "The beginning of [reishit] his kingdom was Babel."

3 ג

And the one who interprets it like (Hosea 1:2), "When Adonai began to speak to Hoshea," in other words, "At the beginning of God's creating of the heavens," in other words, when God had not yet created heavens and earth, "the earth was unformed and void, with darkness over the surface of the deep and a wind from God sweeping over the water," the conclusion is that the water was created first. This is also nonsense, as it should not have written "the earth was unformed and void," because, since it had not yet been created, it should not have called it "earth" before the formation of the waters, since the waters came first.

4 ד

But this is the essential straightforward meaning, according to the way of Scripture: that it is standard to anticipate and explain a matter which is unnecessary, for the sake of a matter tiat is mentioned below in another place. As it is written (Gen. 9:18), "Shem, Ham, and Yafet," and it is written (ibid.), "And Ham was the father of K'na'an." But this is because it is written below, "Cursed be K'na'an," and, had it not been explained initially who K'na'an is, we would not know why Noah cursed him. [Similarly,] "He [R'uven] lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard about it." And nothing is written here to the effect that Ya'akov said anything about R'uven. But since, at the time of his death, he said [about R'uven] (Gen. 49:4), "Unstable as water, you shall excel no longer; For when you mounted your father’s bed, You brought disgrace—my couch he mounted," it says in advance, "Israel heard about it," so that you will not be surprised when you see that he rebukes him for this at the end of his days. And similarly in many places.

5 ה

Also, this whole passage is about the work of the six days of Creation; Moshe our Master puts it in advance to explain to you what the Holy One, blessed be He, said at the time of the Giving of the Torah (Exod. 20:7-10), "Remember the Shabbat and sanctify it, ... for in six days, Adonai made the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and He rested on the seventh day." And this is why it is written (Gen. 1:31), "... and there was morning, the sixth day" -- that sixth that was the end of the six days that the Holy One, blessed be He, mentioned at the time of the Giving of the Torah. That is why Moshe said this to Israel, to inform them that the word of the Holy One, blessed be He, is true.

6 ו

And lest you imagine that this world had always been constructed as you see it now, full of all good things? It was not thus; rather, "When God began to create, etc.," in other words, in the beginning of the creation of the heavens and the earth, in other words, at the time when the upper heavens and the earth had already been created, whether for a long time or for a short time, then (v.2) "the earth was etc."