24:7כ״ד:ז׳
1 א

ספר הברית - דכתיב למעלה: ויכתוב משה וגו'.

ספר הברית, the book mentioned in verse four where Moses is reported as recording in writing.

2 ב

נעשה ונשמע - נעשה מה שדיבר וגם נשמע מה שיצונו עוד מכאן ולהבא ונקיים.

נעשה ונשמע, “we will carry out what G’d has said already, and we are also prepared to listen (obey) to what He will command from here on in.