1:6א׳:ו׳
1 א

יְהִי רָקִיעַ החומר ההווה בתחלה שבראו מאין אמר שיהיה רקיע מתוח כאהל בתוך המים ויהיה מבדיל בין מים למים ושמא לזה כוונו באמרם (ב"ר ד ב) רב אמר לחים היו שמים ביום הראשון וביום השני קרשו רב אמר יְהִי רָקִיעַ יחזק הרקיע רבי יהודה ברבי סימון אמר יעשה מטלית הרקיע כמה דאת אמר (שמות לט ג) וַיְרַקְּעוּ אֶת פַּחֵי הַזָּהָב וגו' "בְּתוֹךְ הַמָּיִם" - באמצע המים בין מים העליונים למים התחתונים כמו שיש הפרש בין הרקיע למים שעל הארץ כך יש הפרש בין מים העליונים לרקיע הא למדת שהן תלויים במאמר בראשית רבה (ד ג) וכתבה רש"י וזה מענין מעשה בראשית הוא ואל תקוה ממני שאכתוב בו דבר שהענין הוא מסתרי התורה ואין הפסוקים צריכים לביאור הזה כי לא יאריך הכתוב בענינו והפירוש אסור ליודעיו וכל שכן אלינו

Let there be a firmament: He said about the material that existed at the beginning when He created it from nothing, that it should be stretched out like a tent in the midst of the water and separate the waters from the waters; and perhaps they intended this when they said (Bereshit Rabbah 4:1), "Rav said, 'the heavens were wet on the first day, and on the second day, they congealed,' Rav said, '"Let there be (yehi) a firmament" - let the firmament be strengthened (yechazek);' Rabbi Yehuda Berebi Shimon said, 'the firmament (rakiya) should form [like] a cloth, like you would say (Exodus 39:3), "And they flattened (yiraka'au) the gold [into thin plates], etc."'" In the midst of the waters: In the middle of the waters, between the higher waters and the lower waters; [just] as there is a division between the firmament and the waters that are on the earth, so [too] is there a division between the upper waters and the firmament. Behold you have learned that they are suspended by the [Divine] proclamation - Bereishit Rabbah 4:3 and Rashi [cited] it. And this is from the matter of 'Ma'aseh Bereishit' (a secret esoteric teaching), and do not hope from me that I should write something about it, since the matter is from the secrets of the Torah and the verses do not need this elaboration, since the Scripture does not protract the matter. And the explanation is forbidden [to teach] for those who know it, and all the more so for us.