1:24א׳:כ״ד
1 א

בְּהֵמָה הם המינים האוכלים עֵשֶׂב בין ישובי בין מדברי וְחַיְתוֹ אֶרֶץ אוכלי הבשר יקרא חיות וכלם יטרופו "וָרֶמֶשׂ" - כתב רש"י הם שרצים נמוכים ורומשים עַל הָאָרֶץ נראין כאילו נגררין והנה בפרשה הזאת (להלן פסוק כח) וּבְכָל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ וכתיב (להלן ז כא) וַיִּגְוַע כָּל בָּשָׂר הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבַחַיָּה וּבְכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ וכתיב (תהלים קד כ) בּוֹ תִרְמֹשׂ כָּל חַיְתוֹ יָעַר אבל פירוש "רמישה" כענין בסמ"ך מן תִּרְמְסֶנָּה רָגֶל (ישעיהו כו ו) וחביריו ואמר בחיה ובבהמה "רֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ" ובשרצים הנגררים "רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה" (פסוק כה) בעבור שדריכתם באדמה בכל גופם

Beasts (behema): These are the types that eat grass, whether they reside in human settlements or in the wilderness. The animals (chayot) of the earth: Those that eat meat are called animals and all of them prey. And crawling things (remes): Rashi wrote, "These are the creeping things, which are low and crawl (romsim) upon the earth; they appear as if they are dragging along." And behold, in this section (below, verse 28), it is written, "and every animal that crawls (romeset) upon the earth." And it is written (Genesis 7:21), "And all flesh that crawls on the earth perished, among the fowl and among the beasts and among the animals and among all the creeping things that creep on the earth," and it is written (Psalms 104:20), "in it do all the animals crawl." (From these verses, we see that crawling - remisa - is not only relegated to lowly creatures.) But [rather], the explanation of remisa is like the notion [which is spelled] with the [letter,] samech, [an example of which is found in the phrase, "the leg tramples (tirmesena)" (Isaiah 26:6); and [in other] related examples. And with animals and with beasts, it states, "crawl upon the earth;" and with creeping things that drag [themselves on the ground], "the crawlers of the ground" (verse 25), because [the latter] tread on the ground with their entire bodies.