2:11ב׳:י״א
1 א

ויגדל משה ויצא אל אחיו שגדל והיה לאיש. כי מתחלה אמר ויגדל הילד (לעיל פסוק י), שגדל עד שלא היה צריך לגמלה אותו, ואז הביאתהו לבת פרעה ויהי לה לבן כי לפני מלכים יתיצב, ואחרי כן גדל ויהי לאיש דעת:

2 ב

וטעם ויצא אל אחיו כי הגידו לו אשר הוא יהודי, והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו. והנה נסתכל בסבלותם ועמלם ולא יכול לסבול ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ:

And the explanation of and he went out to his brothers is [that it is] because they told him that he was a Jew, and [so] he wanted to see them, since they were his brothers. And behold, he observed their duress and toil and he could not stand it. And therefore, he killed the Egyptian who was striking the harried [Jew].