8:7ח׳:ז׳
1 א

רבי עקיבא אומר מקום טומאתו כו':
ר' עקיבא אינו חושש למין הטומאה לא קלה ולא חמורה אבל הוא חושש למקום והלכה כרבי עקיבא: