8:7ח׳:ז׳
1 א

מי שאכל ושכח ולא בירך ב"ש אומרים יחזור למקומו ויברך כו': פירוש יתעכל יהיה נטחן המאכל ושיעור זמנו כל זמן שאינו רעב אחר אותה אכילה. ובמזיד דברי הכל חוזר למקומו: