6:2ו׳:ב׳
1 א

בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא כו': מה שאמר על כולן ואפילו על פת ויין אם ברך עליהם שהכל יצא: