2:2ב׳:ב׳
1 א

אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה כו': ענין דברו אינו נוהג אלא ביום כי המצוה האמורה בפרשת ויאמר והיא מצות ציצית אינה מחויבת אלא ביום כמו שבארנו קודם זה. והלכה כר"י: