25:7כ״ה:ז׳
1 א

מלמדי שיר לה'. ר''ל מלומדים לנגן בכלי זמר ומלמדים לאמר דברי הודאה ושבח: