37:36ל״ז:ל״ו
1 א

והמדנים, פרשנוהו.

והמדנים, we already explained who they were and what they did on verse 28.

2 ב

שר הטבחים, כתרגומו.

שר הטבחים, as per Onkelos, Pharaoh’s chief executioner.