Rabbeinu Chananel on Chagigah 2aרבינו חננאל על מסכת חגיגה ב׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rabbeinu Chananel on Chagigah 2a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Rabbeinu Chananel on Chagigah
2aב׳ א
1 א

הכל חייבין בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן כו'. אתינן לאוקומה למתני' הכל חייבין הכל לאתויי מאי מי שחציו עבד וחציו בן חורין שחייב בראיה. ודחינן ולרבינא דפוטר בהאי מאי ומוקים לה הכל לאתויי מי שהיה חיגר ביום ראשון ולא היה יכול לעלות בהר הבית שפטור ואם נתפשט כלומר נתרפא ביום שני חייב.