Petach Einayim on Moed Katan 8aפתח עינים על מועד קטן ח׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Moed Katan 8a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Moed Katan
8aח׳ א

לי ולא לאורי וכו' עמ"ש בס' הקטן ברכי יוסף ח"מ סי' ה' דף י"ב בס"ד: