Petach Einayim on Mishnah Orlah
1:3א׳:ג׳
1 א

אילן שנעקר וכו' אם יכול לחיות וכו' עמ"ש הרשב"א בתשובותיו ח"ג הנדפסות מחדש סי' רכ"ה ועיין מ"ש אנכי הצעיר בס' הקטן ברכי יוסף סי' רצ"ד בס"ד ע"ש: