Petach Einayim on Mishnah Kinnim
1:2א׳:ב׳
1 א

חטאת שנתערבה בחובה וכו'. עמ"ש הגאון מהר"ר מנחם עזריה מפאנו בתשובותיו סימן כ"ג לישב דעת הרמב"ם בפירושו ובחיבורו ע"ש: