Petach Einayim on Meilah 2aפתח עינים על מעילה ב׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Meilah 2a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Meilah
2aב׳ א

משנה קדשי קדשים ששחטן בדרום וכו'. עמ"ש רש"י ותוס' ומה שכתבתי אני בעניי בספרי הקטן שער יוסף על הוריות דף ט"ו ושם הבאתי דברי התוס' כתיבת יד ע"ש בס"ד: