פסחים מ״ה ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Pesachim 45b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ה ב