ג׳
ג׳:ל״ט
תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bekhorot 5b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ה׳ ב