33:7ל״ג:ז׳
1 א

שבות. מלשון שביה:

2 ב

ובניתים. מלשון בנין: