29:24כ״ט:כ״ד
1 א

תועי רוח. אפילו התועים ברוחם לבלי דעת אותי ידעו אז בינה:

2 ב

ורוגנים. הלמודים בתלונה ותרעומות יעזבו דרכם וילמדו לקח היא התורה הקרויה לקח טוב כמ״ש כי לקח טוב (משלי ד) וכאומר ואם כל אלה בהם מדוע אם כן יבוש יעקב מעתה: