תִּקְנִי adj. NH normal, standard (adj.). [Formed from תֶּקֶן with suff. ◌ִי.]