קבל ᴵ to be opposite (from this orig. meaning developed the meanings ‘to go, to meet, encounter; to take that which is opposite; to take over; to receive’).
    — Pi. - קִבֵּל 1 he received, accepted, took; PBH 2 he took on lease, rented; NH 3 he was affected with (colloq.).
    — Pu. - קֻבַּל was received, was accepted.
    — Nith. - הִתְקַבֵּל, נִתְקַבֵּל 1 was received, was accepted; 2 was put into.
    — Hiph. - הִקֽבִּיל 1 was opposite, corresponded; MH 2 was parallel; NH 3 he placed opposite, placed parallel, drew a parallel between, compared.
    — Hoph. - הֻקְבַּל was placed opposite, was compared. [BAram. לָקֳבֵל, JAram. קְבֵל, לִקְבֵל (= in front, before), Syr. מֶן קֽבוֹל (= opposite); whence Aram.–Syr., also BAram. קַבֵּל, Heb. קִבֵּל, ‘he received, accepted’), Arab. qabila (= he received, accepted), OSArab. קבל (= to receive, accept), Ethiop. qabala (= he went to meet, encountered), Akka. qablu (= battle; middle of the body, middle). However, according to some scholars Akka. qablu in the meaning ‘middle’ is related to קֽרָב (= battle). According to other scholars Akka. qablu in the meaning ‘middle’ is related to Arab. qalb (= heart; see קֶרֶב). For the sense development of base קבל ᴵ cp. Akka. maḫāru (= he received) from maḫar (= before). cp. קבל ᴵᴵ.] Derivatives: קַבָּל, קֹבֶל ᴵ, קֳבָל, קַבָּלָה ᴵ, קַבָּלוּת, קַבּֽלָן, קִבֹּלֶת, קִבּוּל, קָבִיל, הַקֽבָּלָה, הִתֽקַבְּלוּת, מֽקַבֵּל, מַקֽבִּיל, מְקֻבָּל, הֶקְבֵּל, תַּקְבּוּל, תִּקְבֹּלֶת.