צדק to be just, be righteous.
    — Qal - צָדַק 1 was just, was righteous; 2 was in the right, was justified; 3 was acquitted.
    — Niph. - נִצֽדַּק was justified.
    — Pi. - צִדֵּק he justified, declared innocent, acquitted.
    — Pu. - צֻדַּק was justified, was declared innocent, was acquitted.
    — Hith. - הִצֽטַדֵּק he justified himself.
    — Hiph. - הִצְדִּיק 1 he did justice; 2 he made righteous; 3 he justified, declared righteous; acquitted; 4 he vindicated.
    — Hoph. - הֻצְדַּק he was declared righteous; was acquitted. [Aram. צְדֵק (= he was righteous), Syr. זָדֵק (= it is right; for the change of צ to ז see the introductory article to letter ז), Ugar. ṣdq (= reliability, virtue), Arab. ṣadaqa (= he spoke the truth), Ethiop. ṣadaqa (= he was just, was righteous).] Derivatives: צֶדֶק ᴵ, צֶדֶק ᴵᴵ, צְדָקָה, צוֹדֵק, צַדִּיק, הֶצְדֵּק, הַצְדָקָה, הִאָדֽקוּת, הִצֽטַדּֽקוּת, מֻצֽדָּק.