צָהֳרַֽיִם m.n. pl. (dual) midday, noon. [From צהר, whence also Moabite צהרמ, Aram. טִיהֲרָא, Syr. טַהֽרָא (= midday, noon). The orig. meaning of these words is ‘back’ (see צהר). cp. מִצְהָר ᴵ.]