פֹּה (also פּוֹ and פֹּא) adv. here (פֹּה is the form regularly used). [Related to Phoen. פ, Ugar. p. cp. the second element in אֵיפֹה.]