סתת to cut stones, chisel.
    — Pi. - סִתֵּת he cut stones, chiseled.
    — Pu. - סֻתַּת was cut (said of a stone), was chiseled. [Perhaps related to Arab. shatta (= he scattered, dispersed).] Derivatives: סַתָּת, סִתּוּת, מְסַתֵּת, מְסֻתָּת.