סמך to support, sustain, uphold.
    — Qal - סָמַךְ 1 he supported, sustained, upheld; 2 he laid (hands) on, leaned; PBH 3 he drew near, brought near, approached; PBH 4 he ordained, authorized.
    — Niph. - נִסְמַךְ 1 he supported himself, leaned; PBH 2 was brought near, was brought in juxtaposition; MH 3 became dense; MH 4 was put into the construct state.
    — Pi. - סִמֵּךְ he supported.
    — Pu. - סֻמַּךְ was supported.
    — Hith. - הִסְתַּמֵּךְ PBH 1 he leaned himself; NH 2 he referred to.
    — Hiph. - הִסְמִיךְ PBH 1 he supported; PBH 2 he brought near; MH 3 he made thick.
    — Hoph. - הֻסְמַךְ MH 1 was supported; MH 2 was brought near; NH 3 was made thick; NH 4 was ordained, was authorized. [Aram.-Syr. סְמַךְ (= he supported, sustained, upheld), Ethiop. samaka (= he caused to lean upon), Arab. simāk (= support), samk (= roof). cp. also Akka. simāku (= shrine of a god).] Derivatives: סֶמֶךְ, סָמוּךְ, סָמוֹךְ, סָמוֹכָה, סִמּוּכִין, סָמִיךְ, סְמִיכָה, סְמִיכוּת, סוֹמֵךְ, הַסְמָכָה, הִסְתַּמּֽכוּת, מִסְמָךְ, מֻסְמָךְ. cp. סָמֶךְ.