נַגָּר m.n. PBH carpenter. [Together with Aram. and Syr. נַגָּרָא, borrowed from Akka. naggaru. Arab. najjār is an Aram. loan word.] Derivatives: נגר ᴵᴵ נַגָּרוּת, נַגָּרִיָּה.