מַגָּל m.n. sickle. [Related to Aram.-Syr. מַגְּלָא, Arab. minjal (= sickle). Possibly formed from גלל (= to roll), with instrumental pref. מַ◌.] Derivative: מַגְּלָן.