מַבְשֵׁלָה f.n. NH cooker (tool). [Formed from בשׁל (= to cook), with instr. pref. מַ◌ and first suff. ◌ָה.]