כרה ᴵ to dig.
    — Qal - כָּרָה he dug.
    — Niph. - נִכְרָה was dug. [Aram. כְּרָא, Arab. karā, Ethiop. karay (= he dug). The orig. meaning of this base was ‘to make round’. This meaning appears in Arab. kura (= globe, sphere, ball), Aram. כְּרֵי, Syr. כַּרְיָא (= heap), and in Syr. כְּרָא (= was short; lit. ‘was rounded off’). cp. מְכוֹרָה. cp. also the related base כרר.] Derivatives: כָּרוּי, כְּרִי, כְּרִיָּה, מִכְרֶה.