כור to be round. [Base of כִּיּוֹר, prob. also of כּוּר, כִּירַיִם, מְכוֹרָה, מְכוּרָה, possibly also of מְכֵרָה. Related to the bases כרר ᴵ and כרה ᴵ. cp. כיר.]