כִּירָה f.n. PBH portable stove. [Back formation from כִּירַיִם.]