חרט ᴵᴵ to repent.
    — Hith. - הִתְחָרֵט he repented, regretted. [Arab. inḫaraṭa (= he did ignorantly). Derivatives: חֶרֶט ᴵᴵ, חֲרָטָה, הִתֽחָרְטוּת.