זֶֽבַח m.n. 1 sacrifice. 2 slaughter. 3 feast, meal. [From זבח. cp. Ugar. dbḥ, Phoen. זבח, BAram. (pl.) דִּבְחִין, JAram. דִּבְחָא and זִבְחָא, Syr. דֶּבְחָא, Ugar. dbḥ, Arab. dhabḥ (= slaughtering), dhibḥ (= sacrifice, sacrificial victim), OSArab. דבח Ethiop. zebḥ]