הפך to turn.
    — Qal - הָפַךְ 1 he turned, turned over, turned about, perverted, changed, overturned, overthrew; 2 turned into, changed, became.
    — Niph. - נֶהְפַּךְ 1 was turned, was changed; 2 was overturned, was overthrown.
    — Pi. - הִפֵּךְ 1 he turned, reversed; 2 he changed.
    — Pu. - הֻפַּךְ was turned, was overturned.
    — Hith. - הִתְהַפֵּךְ 1 he turned every way, turned round; 2 was turned over, was overturned.
    — Hiph. - הֶהְפִּיךְ he turned, changed.
    — Hoph. - הָהְפַּךְ was turned. [Phoen. הפך, OAram. הפך (= to turn), Aram.–Syr. הֲפַךְ (= he turned, changed), Egypt., Aram., Palm., Mand. הפך (= to turn), Arab. ’afaka (= he overturned, twisted), Ugar. hpk (= to overturn), Akka. ’abāku (= to carry away, overturn), apiktu (= defeat, destruction).] Derivatives: הָפוּךְ, הִפּוּךְ, הָפִיךְ, הֲפִיכָה, הֵפֶךְ, הֲפֵכָה, הַפְכִּי, הַפְכָן, הֲפַכְפַּךְ, הֵהָפְכוּת, הִתְהַפְּכוּת, מַהְפָּךְ, מְהֻפָּךְ, מַהְפְּכָן, מַהְפֶּכֶת, נַהֲפוֹךְ, תַּהְפּוּכָה. cp. אִפְּכָא.