דָּרוֹם m.n. south. [Together with JAram. and Samaritan דָּרוֹמָא (= south), of uncertain origin.] Derivatives: דרם, דְּרוֹמִי.