שׂנא to hate.
    — Qal - שָׂנֵא he hated.
    — Niph. - נִשְׂנָא was hated.
    — Hiph. - הִשְׂנִיא he caused to be hated, made hateful.
    — Hoph. - הֻשְׂנָא was made hateful.
    — Pi. - שִׂנֵּא he hated violently (in the Bible occurring only Ps. 139:21).
    — Hith. - הִשְׂתַּנֵּא he became hateful. [BAram. שְׂנָא, JAram. שְׂנָא, סְנָא, Syr. and New Syr. סְנָא (= he hated), Aram. סָנְאָה, Syr. סָנָאא (= hater), Samaritan part. סנ(א), Mand. part. סאנא (= hating), Arab. shani‘a (= he hated), OSArab. שׁנא (= to hate).] Derivatives: שׂוֹנֵא, שָׂנוּא, שָׂנְאוּי, שָׂנוּי, שָׂנִיא, שִׂנְאָה, הַשְׂנָאָה, מְשַׂנֵּא.