שׁתן to urinate.
    — Hiph. - הִשְׁתִּין 1 he urinated; MH 2 he caused (animals) to urinate.
    — Hoph. - הֻשְׁתַּן urine was passed. [A secondary base usually derived from הִשְׁתַּיֵּן, a verb in the Hith., denominated from שֵׁין (= urine). Later השׁתין was punctuated הִשְׁתִּין, which was considered as the Hiph. of שׁתן, and so this base arose. Jensen, however, derives שׁתן from Akka. ishtīn (= to urinate). See שׁין.] Derivatives: שִׁתְנָן, שַׁתְנָן, שַׁתֶּנֶת, שְׁתִינָה, הַשְׁתָּנָה, מַשְׁתֵּן, מִשְׁתָּנָה.