גֶּֽרֶם m.n. 1 bone. PBH 2 self. MH 3 (celestial) body. [Aram. גְּרַם, גַּרֽמָא. Syr. גַּרְמָא, Ugar. grm (= bone). Arab. jirm (= body). For sense 2 see גַּרְמָא. Sense 3 was prob. borrowed from Arab. jirm.] Derivatives: גרם ᴵᴵ, גַּרְמִי.