קידושין נ״ו ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Kiddushin 56b"
Toggle Reader Menu Display Settings
נ״ו ב