קידושין מ׳ ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Kiddushin 40b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ׳ ב