שַׁרְשֶׁרֶת f. (b. h.; preced.) twisted chain. Cant. R. to IV, 4 שתי ש׳ גבלות וכ׳ the two twisted chains &c. Midd. III, 8 ש׳ של זהב golden rope (ladders).